AOPK ČR k obnově a kácení zeleně ve Slavonicích Doporučený

Další související zprávy v "Projektech"

AOPK TZ slavonice final page

Tisková zpráva

Praha, 19. března 2021

1. Město Slavonice obdrželo na projekt revitalizace městské zeleně podporu ve výši 9 191 585 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záměr nejdříve neschválila, souhlasila s ním až po vypuštění rozsáhlého a problematického kácení dřevin, například aleje 95 bříz bělokorých. Ve finálně  schválené žádosti se počítalo s výsadbou 333 kusů stromů, 2723 keřů, ošetřením 480 stromů a obnovou pěšin, trávníků a mobiliáře v parku. Pro realizaci projektu je nezbytné pokácení stovky stromů, pětina z nich souvisí s obnovou rybníka u parku. Toto kácení probíhá v režii města Slavonice.

2. Kácení dlouhé březové aleje v parku plánuje Město mimo odsouhlasený rámec schválené žádosti. Odborný názor AOPK ČR byl však tuto alej zachovat a obnovovat až v době, kdy to bude nezbytné. Kácení, které Městu schválil jeho městský úřad, celkově čítá 245 stromů. Zda při jeho vydání úřad postupoval v souladu se zákonem o ochraně přírody, šetří Česká inspekce životního prostředí.

3. AOPK ČR nyní podrobně identifikuje soulad kácení a dalších činností s obsahem projektu OPŽP a podle výsledků bude případně navrhovat adekvátní snížení objemu uznatelných nákladů. Z dotačního titulu není totiž možné podpořit aktivity, které jsou v rozporu s pravidly Operačního programu Životní prostředí, například náhradní výsadby uložené při jiné příležitosti orgánem ochrany přírody. Právě to se zřejmě týká plánované výsadby šesti javorů u Kulturního domu. AOPK ČR dala v této věci podnět k dalšímu prověření Státnímu fondu životního prostředí, který administruje dotaci na obnovu veřejné zeleně ve Slavonicích.

4. AOPK ČR doporučuje městu Slavonice ukončit kácení vzrostlé zeleně ve městě, které není součástí projektu OPŽP. AOPK  ČR je v případě požadavku ČIŽP anebo MěÚ Slavonice připravena zpracovat  znalecký posudek a v něm odborně zhodnotit stav jednotlivých dřevin a to, zda existují zákonné důvody pro jejich skácení.

5. V týdnu mezi 8. – 12. březnem město Slavonice na základě návrhu AOPK ČR a na podnět občanů zadalo vyhotovení nových komplexních dendrologických posudků březové aleje a sakur na náměstí.

Kontakt:

Jiří Bureš, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Jižní Čechy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 725 009 729

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

 

Reportáž  "Boj o stromy"  v pořadu Reigiony ČT24 v sobotu 20.3. 2021 od 27 minuty pořadu

 

 

20210228 115223 m