Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015


Spolek Mařížský park, z.s. 

ROK ZAHÁJENÍ DIALOGU O OBNOVĚ ZELENĚ
 VE SLAVONICÍCH!

I.

Naše činnost a projekty v roce 2015 pro ochranu přírody a krajiny Slavonicka a oblasti Mařížského parku:

 • Lípy na potoku ve Slavonicích mají budoucnost! Iniciovali jsme dialog mezi zástupci města a zástupci místních nevládních organizací o lipové lokalitě, který pokračuje plánováním rozvoje zeleně v celém městě.  Ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi jsme proto realizovali projekt „Zastavení devastace lipové aleje v centru Slavonic“, který podpořily Nadace VIA a ČSOB. Projekt nejen přispěl k dialogu, ale v jeho rámci bylo realizováno i opatření na zajištění „bezpečného stavu“ stromů v aleji.
 • Spolupracovali jsme s městem Slavonice:
  - Připravili jsme stanoviště „Stromové víly“ na Dětském dni 30. 5. 2015 v Pohádkovém lese, který organizovalo město Slavonice .
  - Za podpory města jsme realizovali IV. ročník Hraničního festivalu v rámci něhož proběhla13. 6. 2015 v Mařížském parku akce „Hledání ztraceného času“, jíž jsme se zároveň připojili k „Víkendu otevřených zahrad“ a podpořili akci „Den pro zelené Slavonice“.
  - 26.9.2015 jsme ve Spolkovém domě uspořádali benefiční koncert cimbálové kapely Veltlínek
  ze Znojma, který podpořil činnost spolku. 
  - Ve spolupráci s městem Slavonice jsme uspořádali kulturní a společenské setkání obyvatel měst Slavonic a Bogenu pro podporu rozvoje osobních vztahů v bavorsko - českém příhraničí a to: 31. 7. a 1. 8. 2015 jsme připravili a organizačně zajistili v rámci IV. ročníku Hraničního festivalu neformální společenské akce: hudební večer, prohlídka zrenovované hřbitovní kaple a Spolkového domu, textilní workshop a hledání ztraceného času v Maříži.  27. až 28. 11. 2015 jsme se  společně se zástupci města Slavonice a CENTRE FOR THE FUTURE zúčastnili  Společenského setkání v Bogenu.  Akce v Bogenu byla podpořena v rámci grantového programu pro reprezentaci Jihočeského kraje.
 • Na jaře 2015 jsme se stali členy pracovní skupiny „Zelené Slavonice“, která spolupracuje na přípravě plánu obnovy zeleně ve Slavonicích ve veřejném prostoru.
 • V průběhu roku jsme připravili projekt „Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci“ na základě veřejného plánování v roce 2014.
 • V zájmu ochrany přírody a krajiny Slavonicka sledujeme a účastníme se správních řízení. V roce 2015 jsme se v rámci této naší činnosti obrátili na Ministerstvo životního prostředí o posouzení postupu a vydání rozhodnutí ve správním řízení o kácení stromů v lipové aleji v ulici Na potoku ve Slavonicích. Výsledkem bylo nejen rozhodnutí MŽP o neplatnosti již vydaných rozhodnutí orgány státní správy, ale především do budoucna vyjasnění postupu pro správní řízení o zásazích do niv potoků v urbanizovaném prostředí.
 • SETKÁVÁME SE V MAŘÍŽSKÉM PARKU S NÁVŠTĚVNÍKY, KONZULTUJEME S ODBORNÍKY PÉČI O VZROSTLÉ STROMY V PARKU A SPOLUPRACUJEME S PRACOVNÍKY MĚSTA SLAVONICE NA KONCEPCI PĚSTEBNÍ PÉČE O ZELEŇ V PARKU.
 • Naše projekty a činnost přispěly k udržitelnosti projektu „Evropský park Bavorsko – Čechy“.
 • Ve spolupráci s advokátem JUDr. Ondřejem Tošnerem, Ph.D., který poskytl své služby bezplatně v rámci spolupráce s organizací Pro bono aliance, jsme připravili změny stanov podle současných právních předpisů  a náš spolek byl 19. 12. 2015 na základě připravených dokumentů zapsán  jako Mařížský park, z.s. 

II.

Na o
chraně přírody a krajiny Slavonicka a oblasti Mařížského parku v rámci činnosti spolku:

a) pracovali v „Radě sdružení“- Jana Bochníčková, Martina Havlíčková, Milan Valko spolu s ostatními členy spolku - Karel Hrubý, Lukáš Havlíček, Petr Havlíček, Marie Šedová, Alice Valková  a příznivci sdružení - Radovan Hájek, Martin Charvát, Petr Velkoborský, Zuzana Velkoborská, Zuzana Wolfová;

b) pomáhali nám Ing. Fliegelová Václava, doc. RNDr. Jan Pokorný, arborista Jan Skořepa, dobrovolnice Žaneta Suchanová, advokát JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D.;

c) na realizaci našeho programu Mařížský park s námi spolupracovali pracovníci Slavonické renesanční o.p.s., hudebníci a příznivci cimbálové kapely Veltlínek a muzikanti kapely Slavonice band, zástupci města Slavonice a Bogenu.


III.

Naši činnost a realizaci projektů pro ochranu přírody a krajiny Slavonicka a oblasti Mařížského parku finančně podpořili :

 • Městský úřad ve Slavonicích
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Úřad práce České republiky
 • Nadace VIA spolu s bankovní společností ČSOB
IV.

Rozvaha a Výsledovka zisku a ztrát spolku Mařížský park, o.s. je přílohou výroční zprávy