pátek, 04 říjen 2019 15:07

„Maříž – Paříž“ - VIII. ročník hraničního festivalu

 hledacka web

 Ilustrace Alena Schulz z publikace "Zelené cesty - Mařížský park".

V sobotu 28. 9. na svatého Václava jsme se opět setkali v Mařížském parku. Obyvatelé a návštěvníci Slavonicka společně pokřtili publikaci „Zelené cesty – Mařížský park“. Publikace je určena pro všechny, které potěší hledat v krajině Slavonicka cesty, jež nakonec přece jen vedou do Mařížského parku. Tak zvaná „hledačka“ přibližuje harmonický soulad krajiny a křížků, které zde zanechali generace obyvatel před námi. A zároveň i to, že ti lidé, kteří zde žijí, si tohoto souladu váží. Publikaci jsme připravili v rámci projektu „Mařížský park – cesta, stromy a voda“ podporovaného z programu „Zelené oázy“ Nadace Partnerství. Text napsala Anastazie Kopřivová s  Olgou Žampovou a naše „hledače“ jistě potěší i ilustrace, které jsou dílem obyvatelky Maříže paní Aleny Schulzové.

S malou změnou jsme zahájili sváteční dopoledne v parku. Místo Annabelle Farové přispěl písní k sváteční atmosféře v parku Petr Havlíček. Také jsme si vyslechli citát filozofa Milana Machovce z úst fotografa Jindřicha Přibíka. Jeho poselství je pro nás platné i dnes, protože bez mravní obrody je vše marné.

Citat Machovec kopie

Letošní akce „Maříž – Paříž“ opět naplnila myšlenku Hraničního festivalu překonávat hranice v osobních vztazích k parku, krajině a lidem. A samozřejmě pár příjemných chvil strávených v Mařížském parku při výjimečné příležitosti je pro nás dále inspirací k ochraně tohoto místa v krajině.

VIII. ročník hraničního festivalu podporuje Jihčeský krajský úřad v rámci podpory kultury a Město Slavonice .

Projekt „Mařížský park – cesta, stromy a voda“ vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Za členy spolku Mařížský park, z.s. Martina Havlíčková

Setkani 1VŠECHNY NOVINKY