X. ročník Hraničního festivalu Doporučený

Havliücîkovaü 5 w

"Světlo pro stromy"

Ohlédnutí za slavnostním podvečerem 28.10.2021 z pohledu fotografa Jindřicha Přibíka z Maříže.

Havliücîkovaü 8 w

Havliücîkovaü w

Havliücîkovaü 6 w

A Mařížský park před 10 lety

Program "HRANIČNÍ FESTIVAL" (mariz-park.cz)

Nebo před rokem 

Sváteční atmosféra osvětleného Mařížského parku - Jindřichohradecký deník (denik.cz)

 Tak snad zase za rok! 

Festival se konal za podpory Jihočeského kraje v rámci podpory kultury.

Akce pořádal Mařížský park,z.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi ze Slavonic, a to Slavonickou renesanční, o.p.s. a Junák - český skaut, středisko Slavonice.