• Mařížský park součást Slavonic

    Podrobné informace

  • 1
  • Původní zámecký park

    První zmínka o obci Maříž je z roku 1372, kdy tehdejší tvrz byla v lénu bratří Oldřicha a Jaška z Olešné.Od roku 1494 do roku 1601 jsou majiteli páni z Řečice, kteří měli ve znaku modrou pětilistou růži.Po roce 1717 dochází k přestavbě tvrze na zámek Matyášem Burt z Rolsberka.Pravděpodobně první systematická výsadba v zámeckém parku započala na počátku druhé poloviny 18. století. Po roce 1945 dochází k postupnému úpadku celého parku včetně zámku.Traduje se, že zámek byl pro potřeby filmu odstřelen v polovině 70. let minulého století. Od té doby je zde pouze jeho torzo. Zámeckému parku nebyla 60 let věnována prakticky žádná péče a naopak byl devastován příležitostnou těžbou dřeva, proto v roce 2007 vznikla iniciativa obyvatel Slavonic za záchranu parku a torza zámku.
  • 1

Mařížský park, z.s.

 

Cílem spolku je ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, zachování jeho historické a kulturní hodnoty původního v krajině.

Rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody.

Naplňování zásad a prezentace výsledků dosažených v rámci programu „Mařížský park“, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující k záchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříži.

Výroční zpráva spolku za rok 2015

Galerie

Novinky

Park v lrajin

                                                 5 MINUT SLÁVY…

Dovolujeme si Vás pozvat na společenské setkání do Mařížského parku v neděli

                                                10. 6. 2018 od 15:00.

I letos se připojíme k VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD a těšíme se

na příjemné setkání s příznivci původně zámeckého parku v Maříži. Park se stále mění a proměňuje, v poslední době k jeho proměně významně přispěli výtvarnice Isabela Fárová a kovář Jan Skuhra, a samozřejmě dobrovolníci, a to s finanční podporou Asociace Fóra dárců a města Slavonice. Pro účastníky této akce připravujeme malé občerstvení, aby si o to více vychutnali okamžik v Mařížském parku, „5 minut slávy“ proto co máme rádi, proto co chráníme…

.

Za členy spolku Mařížský park,z.s. Vás srdečně zve

                                                                                                         Martina Havlíčková


 

 

 

 

Ne kaceni

 

 SBÍRKA

Máte rádi Slavonice? Pomozte nám zachránit jejich stromy! Město Slavonice dostalo dotaci na údržbu a obnovu zeleně. Aby uvolnilo místo nové výsadbě, rozhodlo se v tichosti vykácet celou čtvrtinu stromů ve městě. Vzrostlých, krásných, vitálních. Mnohé padly. Zachránili jsme březovou alej a sakury na historickém náměstí. Ale boj o stromy nekončí…

DSC09077aNE

Úkolem tohoto posudku bylo zjistit zkutečný stav 95 bříz v březové aleji a 13 sakur na náměstí Míru a dále možnosti udržení jejich současného stavu. Plné znění tohoto rozsáhlého a podrobného znaleckého posudku naleznete na tomto odkaze

ZNALECKÝ POSUDEK

Posudek vypracoval ke dni 9. 7. 2021 Ing. Jaroslav Krejčí.

Další související zprávy 

Krajský uřad Jihočeského kraje potvrdil význam březové aleje pro Slavonice.

zamitnuti odvolani proti karaj.razu page 001

  Další související zprávy 

mala

Slavonice jsou historické město. Stejně, jako do něj patří staré renesanční domy, patří do něj i staré stromy. Skutečnost, že město získalo dotaci z OPŽP (operační program Životního prostředí) ve výši 9,3 milionu na obnovu zeleně, tedy údržbu, péči a výsadbu, nesmí být důvodem staré vitální stromy vykácet a nahradit novými. A to se přesně se ve Slavonicích stalo a město chce v kácení pokračovat.

Další související zprávy v "Projektech"

 

ren5 s budovama kop

VIZUALIZACE DUBEN 2021 - MLADÍ ZE SLAVONIC PŘIPRAVILI VIZUALIZACI SLAVONICKÉHO PARKU, ABYCHOM SI MY VŠICHNI MOHLI LÉPE PŘEDSTAVIT PARK BEZ BŘEZOVÉ ALEJE!

VYJÁDŘENÍ K DŮVODU A SMYSLU VIZUALIZACE JIŘÍHO VYKYPĚLA:

Vizualizace parku vznikla na základě mé osobní potřeby ukázat širšímu okolí a možná i trochu sobě, jak by park mohl vypadat, kdyby se modernizoval a současně by došlo k pokácení březové aleje. Jsem přesvědčen, že projekt za 9 milionů by si zasloužil daleko lepší propagaci. Stačilo umístit do parku, v lepším případě i na jiné informační tabule, konkrétní informace o tom, jak by park měl vypadat, kdy dojde k realizaci projektu, aby měl úplně každý tou nejjednodušší a nejdostupnější formou možnost vidět, co se chystá a případně by se mohl k projektu včas vyjádřit.

Další související zprávy v "Projektech"

brez posud2

MěÚ Dačice, odbor životního prostředí nevydává souhlas s realizací části projektu „Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku týkající se kácení 95 stromů břízy bělokoré tvořících stromořadí v lokalitě zvané “městský park“.